Orientacio en el medi natural

978-84-1356-089-2
CATALAN
112
MANUALS DE MUNTANYA
13,90 €

AMB EXPLICACIONS IMPRESCINDIBLES, PER APENDRE, PER EXEMPLE, COM S'HAN DE LLEGIR ELS MAPES O COM FER SERVIR LA BRÚIXOLA Els humans utilitzem l'orientació constantmentái ens és imprescindible per accediráa la natura amb seguretat. Per tant, la sevaáconeixença és un pilar formatiu fonamental,áencara que moltes vegades sigui l'assignaturaápendent, ja que es dona per sabuda i noáes treballa amb deteniment. L'objectiu d'aquest manual és proporcionaráles nocions bàsiques sobre l'orientacióáen el medi natural. S'hi exposen elsáfonaments sòlids per navegar per la naturaáamb seguretat i confiança. Per tant, s'hiáexpliquen conceptes i tècniques i s'hi ofereixenárecursos que permetin practicar iámillorar la capacitat d'orientació. Cal queáaprenguem a percebre tota la informació iáa decidir la millor jugada, com en una partidaád'escacs, ja que, a partir d'ara, el nostreálema serà: pensar i caminar en la bona direcció i,ái després córrer, si ens ve de gust. Les tècniques d'orientació d'aquest manualáse centren en el mapa i la brúixola, és a dir,áen l'orientació clàssica, tot i que també s'hiáesmenten altres instruments d'ajuda i s'hi faáun breu repàs de les noves tecnologies. * Les tècniques d'orientació se centren en el mapa i la brúixola, és a dir, en l'orientació clàssica, tot i que, també s'hi citen altres instruments d'ajuda i es fa un breu repàs de les noves tecnologies. * Toni Muné ha competit en la modalitat de peu per tot Catalunya, l'Estat espanyol i Europa.